Телефони гарячої лінії +4916091361782 +4917623228951

Навчання Українська суботня школа у Франкфурті-на-Майні "Сонце в долонях" запрошує новоприбулих дітей з України у свої класи. Зараз у школі навчається понад 100 дітей віком від 3 до 15 років. Учні...

Статут Товариства

Увага! Даний текст є вільним перекладом оригінального статуту німецькою і не має жодної юридичної сили.

§ 1 Назва, місце перебування, господарський рік

 1. Товариство називається “Українське товариство у Франкфурті-на-Майні” і має бути внесене до реєстру у суді міста Франкфурта-на-Майні. Після реєстрації до назви буде додано “зареєстроване товариство” (e.V.).
 2. Місце перебування товариства – місто Франкфурт-на-Майні.
 3. Господарським роком товариства є календарний рік.

§ 2 Мета та завдання товариства

 1. Товариство об'єднує тих, кого цікавить українська культура, мова, історія та сьогодення України. Товариство не обмежене ніякими конфесійними чи партійними рамками і ставить перед собою лише цілі, викладені у статуті:
  1. Сприяння освіті взагалі та , у першу чергу, у сфері вивчення української мови та культури;
  2. Заснування та підтримка українських закладів освіти та культури;
  3. Збереження української культури у взаємодії з німецькою та іншими культурами;
  4. Допомога у подоланні труднощів інтеграції у Німеччині;
  5. Сприяння порозумінню між народами;
  6. Підтримка культурних та гуманітраних зв’язків між Німеччиною та Україною, а також між українськими громадами у Німеччині та в інших країнах;
  7. Збагачення культурного різноманіття м. Франкфурт-на-Майні;
  8. Підтримка потребуючих в Україні.
 2. Мета товариства досягатиметься, зокрема, шляхом проведення таких заходів:
  1. Навчання рідною мовою для дітей та підлітків українського походження (на додаток до основної школи). А також вивчення української мови зацікавленими особами;
  2. Допомога школярам у інших дисциплінах, щоб полегшити інтеграцію до основної школи у співпраці з німецькими вчителями;
  3. Сімейні зустрічі для обміну думками та життєвим досвідом.
  4. Психологічні та соціальні консультації україномовних дітей, підлітків та дорослих у співпраці з німецькими соціальними працівниками та психологами.
  5. Допомога україномовним особам у вирішенні юридичних, соціальних та побутових проблем.
  6. Організація різноманітних культурних заходів: концерти, доповіді, семінари, конкурси, виставки та ін.
  7. Створення української бібліотеки.
  8. Участь у багатокультурних заходах у м. Франкфурті на Майні.
  9. Збір пожертвувань на благодійні цілі для українців Німеччини та України у розумінні розділу 53 Податкового кодексу (наприклад, грошові пожертви для онкохворих, оплата лікування українців у Німеччині, пожертвування одягу для жертв війни на сході України)
  10. Придбання та перерахування коштів неприбутковим організаціям в Україні у розумінні розділу 58.1 Податкового кодексу (наприклад, пожертвування одягу, пожертвування ліків).
  11. Робота з громадськістю.

§ 3 Громадська корисність

 1. Товариство переслідує виключно і безпосередньо громадсько-корисні цілі у сенсі уривку “Цілі, що є підставою для зменшення податків” податкового законодавства.
 2. Товариство діє безкорисливо, власне господарство товариства не є його основною метою.
 3. Кошти товариства можна використовувати лише для статутних цілей. Члени спілки не отримують ніяких дивідентів чи інших подібних виплат із коштів товариства. Документально підтверджені виплати, зроблені в інтересах та за дорученням товариства, можуть бути покриті з наявних у товариства коштів.
 4. Не дозволяється використання коштів на чужі для товариства цілі, та покриття необгрунтовано великих витрат.

§ 4 Членство, права та обов’язки членів товариства.

 1. Товариство складається з дійсних членів, сімейних членів та почесних членів.
 2. Дійсне членство може отримати будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа приватного чи публічного права. Дійсні члени зобов’язані сплачувати членські внески. Кожен дійсний член має право брати участь у голосуванні і виборах керівних органів товариства.
 3. Чоловік чи дружина дійсного члена товариства, а також діти, які належать до їхньої сім’ї, якщо їм не виповнилося 18 років та діти, які навчаються, проходять військову або альтернативну службу, якщо їм не виповнилось 26 років можуть отримати сімейне членство. Для цього потрібна згода дійсного члена. Сімейні члени не платять членських внесків і не мають права голосувати, обирати чи бути обранним.
 4. Почесним членом може стати будь-яка фізична чи юридична особа приватного чи публічного права, яка має особливі заслуги перед товариством. Номінація відбувається на загальних зборах. Почесні члени звільнені від сплати членських внесків, однак мають такі самі права голосувати і обирати як і дійсні члени.
 5. Всі дійсні, сімейні та почесні члени товаритва мають право брати участь у всіх запропонованих товаристом заходах. Вони мають право виступати на зборах товариства та подавати адресовані правлінню чи загальним зборам заяви.
 6. Дійсні та почесні члени товариства, а також сімейні члени, яким виповнилося 14 років, зобов’язані дотримуватися статуту товариства та сприяти реалізації його мети та завдань.
 7. Прийняття до товариства здійснюється на підставі письмової заяви, яка повинна містити
  • Для фізичних осіб:
   • прізвище та ім’я претендента;
   • дату народження;
   • адресу місця проживання;
  • Для юридичних осіб:
   • назву організації;
   • дату заснування;
   • юридичну адресу;
  • для фізичних осіб, яким виповнилось 14 років:
   • зобов’язання дотримуватись статуту та сприяти реалізації мети та завдань товариства;
  • для фізичних осіб, що бажають стати дійсним членом товариства:
   • зобов’язання сплачувати членські внески;
  • для сімейних членів:
   • ім'я дійсного члена товариства;
   • письмову згоду дійсного члена;
  • для фізичних осіб, молодших 18-ти років:
   • письмову згоду одного з батьків (опікунів).
 8. Фізичні особи, яким виповнилося 14 років, подають заяву особисто. За дітей до 14 років заяву подає один з батьків (опікунів). Заява юридичної особи засвідчується підписом уповноваженої особи і(або) печаткою.
 9. Заяву про вступ розглядає правління. Відмова правління у прийнятті до товариства оскарженню не підлягає.

§ 5 Членські внески

 1. При отриманні дійсного членства необхідно сплатити вступний внесок у розмірі, встановленому рішенням зборів товариства.
 2. Дійсні члени товариства зобов’язані регулярно сплачувати членські внески.
 3. Розмір членських внесків та періодичність сплати (раз на рік чи поквартально) встановлюється рішенням зборів товариства.
 4. За наявності поважних причин, правління може відстрочити сплату , або тимчасово звільнити дійсного члена від сплати членських внесків, або зменшити розмір внеску..
 5. Якщо рішення про звільнення від сплати внесків стосується когось із членів правління, то воно повинно бути затверджене на загальних зборах.

§ 6 Майно товариства

Майно товариства складається з:

 1. Вступні та членські внески.
 2. Добровільних додатків та пожертв.
 3. Державна внески та допомогу.
 4. Інших коштів, отриманних від статутної діяльності.

§ 7 Припинення членства

 1. Членство припиняєтся внаслідок добровільного виходу, виключення чи смерті.
 2. Про добровільний вихід слід заявити правлінню у письмовій формі. Членські внески, сплачені особою, яка заявила про вихід із товариства, як правило не повертаються. Лише у виняткових, обґрунтованих випадках правління товариства може розглянути питання про повернення сплачених наперед внесків.
 3. Заборгованість у сплаті членських внесків є підставою для виключення дійсного члена з товариства. Якщо затримка у сплаті членських внесків перевищує два місяці, боржникові надсилається (вручається) письмове нагадування з пропозицією сплатити заборговані внески і попередженням про можливе виключення. У разі, якщо заборгованість не була ліквідована протягом чотирьох тижнів з моменту відправлення (вручення) нагадування, правляння приймає рішення про виключення боржника з товариства.
 4. Якщо член товариства завдає шкоди інтересам товариства, перешкоджає його діяльності чи порушує статут, він може бути виключений з товариства рішенням правління.
 5. Рішення про виключення з письмовим поясненням причин надсилається членові товариства рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Апеляція може бути подана протягом місяця з дня вручення поштового повідомлення. Апеляцію розглядають загальні збори товариства. Якщо протягом вказаного строку письмова апеляція до правління не надійшла, значить член товариства підкорився рішенню правління про його виключення.
 6. Член товариства, який заявив про свій вихід або був виключений рішенням правління, негайно втрачає втрачає свої посади і повинен негайно передати правлінню чи уповноваженій ним особі всі наявні у нього документи чи майно товариства.
 7. У разі виходу чи виключення з товариства дійсного члена припиняються сімейне членство членів його родини, якшо інший з подружжя не є дійсним членом.

§ 8 Керівні органи

 1. Керівними органами товариства є:
  • загальні збори,
  • правління.
 2. Рішення керівних органів оформляються письмово і підписуються головою та секретарем засідання. Протоколи загальних зборів повинні бути доступні членами товариства для ознайомлення.

§ 9 Скликання загальних зборів

 1. До повноважень загальних зборив належить:
  • Вибори членів правління;
  • Вибори ревізора і його заступника; обидва не повинні бути членами правління,
  • Заслуховування річного звіту правління,
  • Заслуховування фінансового звіту та прийняття бюджетного плану,
  • Встановлення величини вступних та членських внесків
  • Прийняття рішень щодо апеляцій з приводу рішень правління стосовно виключення з членів товариства,
  • Рішення стосовно змін до статуту і розпуску товариства.
 2. Чергові загальні збори товариства відбуваються не рідше одного разу на рік.
 3. Позачергові збори скликаються рішенням правління, якщо цього вимагають інтереси товариства.
 4. Правління зобов’язане скликати позачергові збори на вимогу не менш ніж 10% дійсних членів товариства. Вимога про скликання позачергових зборів подається до правління у письмовому вигляді з обгрунтуванням необхідності проведення позачергових зборів та підписами ініціаторів.
 5. Про проведення зборів повідомляється у письмовому вигляді або електронною поштою не менш ніж за 14 днів до дати, на яку вони призначаються (день відправлення повідомлення і день проведення зборів не рахуються). Одночасно повинно бути повідомлено про порядок денний. Якщо проектом порядку денного передбачено внесення змін до статуту товариства, зміна його мети чи завдань, або розпуск товариства, то повідомлення про збори та порядок денний повинне бути розіслано за місяць до дати, на яку призначені збори.
 6. Заяви та пропозиції членів товариства повинні бути подані не менш ніж за тиждень до дня проведення зборів.
 7. На загальних зборах кожен дійсний або почесний член товариства має один голос.
 8. Право голосу може бути передано іншому повнолітньому члену товариства на підставі письмового доручення. Одна особа не може представляти більш ніж два чужих голоси.
 9. Дійсний член товаритсва який не планує бути особисто пристутнім на зборах може надати письмову згоду про проведення зборів у його відсутність.
 10. У разі відсутності на загальних зборах без поважних причин дійсний член товариства зобов’язаний передоручити свій голос іншому члену товариства або надати письмову згоду про проведення зборів у його відсутність. Невиконання цієї вимоги може бути підставою для виключення з товариства.

§ 10 Хід загальних зборів, голосування

 1. Загальні збори є повноважними, якщо кількість дійсних членів товариства присутніх на зборах та тих, які письмово передали своє право голосу іншим членам товариства, присутнім на зборах, або дали згоду на проведення зборів у їхню відсутність, превищує 50% від загальної кількості членів товариства.
 2. Веде збори голова правління, або один з його заступників. У разі їхньої відсутності або на вимогу учасників зборів головуючим на зборах може бути обраний інший дійсний член товариства.
 3. Для ведення протоколу зборів обирається секретар зборів.
 4. Для підрахунку голосів обирається лічильна комісія.
 5. Рішення вважаеться прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах.
 6. Для прийняття рішення про зміни до статуту необхідно не менше двох третин голосів присутніх на зборах. Рішення про розпуск товариства вважається прийнятим, якщо воно набрало не менше ніж три чверті голосів присутніх на зборах.
 7. Голосування може проводитись відкрито, шляхом підняття рук, або таємно за допомогою бюлетенів.
 8. Вибори секретаря зборів та лічильної комісії відбуваються лише шляхом відкритого голосування.
 9. Вибори членів правління, ревізора та його заступника відбуваються лише шляхом таємного голосування.
 10. Рішення з усіх інших питань приймаються, як правило, відкритим голосуванням. Таємні голосування проводяться на вимогу не менш ніж однієї п’ятої від числа голосів присутніх на зборах.
 11. Протокол зборів підписується секретарем зборів та головуючим. Претензії для змісту протоколу приймаються протягом двох місяців після загальніих зборів.

§ 11 Правління

 1. В правліннй можуть бути обрані тільки дійсні члени, і тількти фізичні особи.
 2. Правління веде справи товариства. Члени правління можуть розділити певні завдання між собою, а також залучати консультантів з певних питань.
 3. Правління складається з п’яти членів:
  • голова,
  • перший заступник голови,
  • другий заступник голови,
  • скарбник,
  • секретар.
 4. На другого заступника голови покладаються також обов’язки заступника скарбника.
 5. Товариство представляють як у суді так і поза судом щонайменше два члени правління.
 6. Правління обирається на 1 рік. Однак воно зберігає свої повноваження до обрання нового правління. За рішенням загальних зборів можливі дострокові перевибори правління.
 7. Якщо один із членів правління подає у відставку до закінчення повноважень правління, правління обирає на його місце виконувача обов’язків на період до наступних загальних зборів, на яких повинен бути обраний новий член правління.
 8. Засідання правління є повномважним за умови присутності не менш ніж чорирьох його членів.
 9. Рішення правління вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало не менше трьох членів.
 10. Члени правління не отримують оплати за свою роботу.

§ 12 Ведення каси

 1. Скарбник веде фінансові справи у рамках прийнятих рішень і веде книгу про надходження і витрати. Рішення про витрати приймає правління.
 2. До 1 лютого кожного року скарбник зобов’язаний подати правлінню фінансовий звіт за попередній рік.
 3. По закінченню кожного року каса повинна бути перевірена ревізором або його заступником протягом 1-го місяця з дня подачі звіту скарбником. Результат перевірки подається у формі резолюції.
 4. Фінансовий звіт та резолюція повинні бути доступні усім членам товариства для ознайомлення.
 5. Фінансові документи товариства дійсні за наявності 2-х підписів голови товариства (у разі його відсутності - першого заступника) та скарбника (у разі його відсутності - другого заступника). Для грошових переказів в розмірі до 150 євро достатньо підпису лише скарбника.

§ 13 Припинення існування товариства

 1. Товариство може бути розпущене рішенням загальних зборів.
 2. Ліквідацію товариства проводить правління, яке зобов’язане подати до відповідного фінанцамту підсумковий розрахунок.
 3. У разі розпуску товариства чи відході його від громадсько-корисних завдань, його активи передаються юридичній особі публічного права чи іншій звільненій від податків структурі з метою використання на користь освіти та порозуміння між народами. Рішення про використання коштів виконується лише після затвердження фінанцамтом.

§ 14 Статут

 1. Статут потребує визнання виключної і безпосередньої громанської корисності товариства відповідно до параграфу 5, розділу 1, пукту 9 закону про податки.
 2. Статут вступає в силу з дня внесення до реєстру товариств.
 3. Правлінню надано право у період до реєстрації самостійно вносити до статуту зміни, необхідні для виконання вимог суду або фінанцамту.
Free Joomla! templates by Engine Templates
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung